Bidrag

Sådan kan du bidrage

Klimafonden indsamler bidrag i samarbejde med SEAS-NVE Strømmen A/S. Privat- og erhvervskunder, der køber et elprodukt med klimavalg hos SEAS-NVE Strømmen A/S, vælger at blive klimavenlige ved at underskrive supplerende betingelser for GlobalEnergi, som samtidig fungerer som et gavebrev.
Læs mere om betingelserne


Anvendelse af bidrag

Der vil her på hjemmesiden løbende blive informeret om det samlede omfang af bidrag, der er tilgået Klimafonden. Der vil også blive informeret om planlagte investeringer og ført et klimaregnskab over den mængde el, som fonden neutraliserer i forhold til kundernes elforbrug.

Klimafonden er siden etableringen i 2011 tilført donationer på i alt 25.563.548 kr. (som klausuleret grundkapital). Dette svarer til 218.952 MWh.

Information om anvendelse af bidrag vil desuden blive tilsendt de bidragsydende kunder én gang årligt.
Læs mere om klimafondens projekter