Fradrag for donation til Klimafonden

SKAT har godkendt Klimafonden som almennyttig efter ligningslovens paragraffer 8A og 12, stk. 3

SKAT har godkendt Klimafonden som almennyttig efter ligningslovens paragraffer 8A og 12, stk. 3, hvilket betyder, at private donatorer, der bidrager via elproduktet GlobalEnergi, kan få et ligningsmæssigt fradrag for deres bidrag til Klimafonden.

Fradraget har pt. en skatteværdi på ca. 31 %. Det betyder, at bidraget på 12 øre pr. kWh, som man donerer til Klimafonden i forbindelse med GlobalEnergi, kun kommer til at koste kunden ca. 8 øre efter skat. De ca. 4 øre får man nemlig tilbage i skat.

For en gennemsnitlig husstand, der bruger 4.500 kWh om året, betyder det, at man netto kan få klimavenlig strøm i form af GlboalEnergi for under 1 krone om dagen.
Fradraget kan kun opnås ved, at man indberetter sit CPR-nr. til SEAS-NVE, som håndterer indberetningen til Skat for Klimafonden.