Klimabevidste kunder rejser vindmølle

Mere end 10.000 klimabevidste elforbrugere i Danmark står bag idriftsættelsen af en ny vindmølle.

Pressemeddelelse

Den nye vindmølle er resultatet af, at elkunderne via GlobalEnergi og Klimafonden donerer 12 øre per forbrugt kilowatttime til investeringer i ny vedvarende energi.

De klimabevidste kunder gør en reel forskel og bidrager til en mere klimavenlig produktion af elektricitet. Det er SEAS-NVE, der tilbyder elproduktet GlobalEnergi, ligesom selskabet også har stiftet den uafhængige fond Klimafonden.

Der har været en stærkt stigende interesse for GlobalEnergi, og i dag har mere end 10.000 forbrugere hos SEAS-NVE sat klimaet på dagsordenen. Den øgede tilgang til Danmarks mest klimavenlige produkt betyder, at fonden nu kan investere i sin første vindmølle.

”Det er en vigtig milepæl, at Klimafonden investerer i sin første vindmølle. Det er den store indsats og opbakning til GlobalEnergi, som gør denne begivenhed mulig. Og det er et godt bevis på, at vi i fællesskab kan bidrage reelt til den grønne omstilling,” siger Jesper Hjulmand, der er administrerende direktør for SEAS-NVE.

GlobalEnergi er udviklet af SEAS-NVE i tæt samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og er kåret til Danmarks bedste klimavenlige elprodukt af Det Økologiske Råd. Produktet gør, at forbrugerne i fælleskab kan sætte handling bag ordene – og gøre en forskel for klimaet. Kunderne donerer gennem GlobalEnergi 12 øre per kilowatttime, og bidraget går direkte til Klimafonden, der investerer i nye vedvarende energikilder. Det har netop resulteret i den første vindmølle.

Den nye mølle er en Vestas V117 vindmølle, og den står stolt i Store Røttinge ved Tappernøje. Det er European Energy, der har udviklet projektet, og det er første gang, at der rejses vindmøller af denne type på Sjælland, og den 150 meter høje vindmølle forventes at producere 10 millioner kilowatttimer om året. Det svarer til forbruget i 2.500 almindelige hustande.

”Klimafonden varetager på fornem vis de grønne forbrugeres interesse med investeringen i vindmøllen. Det er helt parallelt til SEAS-NVE, hvor vi hver dag varetager andelshavernes interesser inden for el og fibernet. Sammen bidrager vi til den grønne omstilling til glæde og gavn for både regionen, forbrugerne og den enkelte andelshaver,” siger Jesper Hjulmand, SEAS-NVE.

Arbejdet med vindmøller er ikke noget nyt for SEAS-NVE. Sidste år producerede SEAS-NVE’s havvindmøllepark Rødsand 2 ikke mindre end 785.000.000 kilowatttimer, hvilket svarer til normalforbruget i cirka 200.000 husstande. Derved blev miljøet skånet for 700.000 ton CO2, fordi vindmøller producerer ren, vedvarende energi.