Bestyrelsen består af medlemmer, der er udpeget af henholdsvis SEAS-NVE, Danmarks Tekniske Universitet og Danmarks Naturfredningsforening, og er udpeget i henhold til fondens vedtægter.

 

Bestyrelsesliste:

Jesper Lange (formand)

 • Stabsdirektør i SEAS-NVE Holding A/S
 • udpeget af SEAS-NVE Holding A/S (stifter)
 • indtrådt den 28. april 2014 og genudpeget den 28. april 2017
 • valgperiode udløber efter årsmødet i 2019
 • uddannet cand. merc. og har arbejdet en årrække med ledelse, strategi og forretningsudvikling i elforsyningssektoren
 • bestyrelsesformand i Klimafonden Invest A/S samt medlem af bestyrelsen i Clever A/S, SEAS-NVE Strømmen A/S og Rodsand Offshore Windfarm AB
 • anses ikke som et uafhængigt bestyrelsesmedlem i forhold til Anbefalinger for God Fondsledelse, punkt 2.4.1, da den pågældende er direktør i SEAS-NVE Holding A/S, som har en administrationsaftale med Klimafonden

 

Ole Hillebrandt Jensen

 • Økonomidirektør i SEAS-NVE Holding A/S
 • udpeget af SEAS-NVE Holding A/S (stifter)
 • indtrådt den 24. februar 2011 og genudpeget den 30. april 2013 samt den 28. april 2017
 • valgperiode udløber efter årsmødet i 2019
 • uddannet HD-R fra CBS i København og har i en årrække arbejdet med strategi, økonomi, finansiering, likviditetsstyring og ledelse – ikke mindst i energisektoren, hvor arbejdet også har omfattet opkøb og fusioner
 • administrerende direktør i St. Røttinge WTG 3 ApS samt direktør i Klimafonden Invest A/S, Fibia Komplementar ApS og Hillebrandt Invest ApS
 • bestyrelsesformand i Rodsand Offshore Windfarm AB samt medlem af bestyrelsen i Klimafonden Invest A/S, SEAS-NVE Strømmen A/S og Fibia P/S
 • anses ikke som et uafhængigt bestyrelsesmedlem i forhold til Anbefalinger for God Fondsledelse, punkt 2.4.1, da den pågældende er direktør for datterselskaberne Klimafonden Invest A/S og St. Røttinge WTG 3 ApS og endvidere er direktør i SEAS-NVE Holding A/S, som har en administrationsaftale med Klimafonden

 

Michael Vendelbo Mikkelsen

 • Direktør i Danmarks Naturfredningsforening
 • udpeget af Danmarks Naturfredningsforening
 • indtrådt den 8. juli 2013 og genudpeget den 28. april 2017
 • valgperiode udløber efter årsmødet i 2019
 • uddannet cand. jur. og har arbejdet en årrække i den finansielle og den grønne sektor med ledelse, økonomi, finansiering, fundraising samt kunde- og medlemsrelationer
 • bestyrelsesformand for Mathilde og Karl Merrilds og Birte og Erik Merrilds feriefond samt medlem af bestyrelsen i Klimafonden Invest A/S og Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation
 • anses som et uafhængigt bestyrelsesmedlem i forhold til Anbefalinger for God Fondsledelse, punkt 2.4.1

 

Kristian Elmholdt Stubkjær

 • Institutdirektør og professor hos DTU-Elektro
 • udpeget af Danmarks Tekniske Universitet
 • indtrådt den 24. februar 2011 og genudpeget den 30. april 2013 samt den 28. april 2017
 • valgperiode udløber efter årsmødet i 2019
 • uddannet civilingeniør med speciale i svagstrøm og elektrofysik og har arbejdet en årrække med forskning og uddannelse inden for elektroteknologi i bred forstand
 • medlem af bestyrelsen i Klimafonden Invest A/S, IPU og Thomas B. Thriges Fond
 • anses som uafhængigt bestyrelsesmedlem i forhold til Anbefalinger for God Fondsledelse, punkt 2.4.1

 

Jon Balsby

 • Chefjurist, advokat i SEAS-NVE Holding A/S
 • udpeget af SEAS-NVE Holding A/S (stifter)
 • indtrådt den 20. april 2018
 • valgperiode udløber efter årsmødet i 2019
 • uddannet cand. jur. og advokat
 • har i en årrække arbejdet med juridiske forhold som ekstern og som virksomhedsansat advokat med særlig fokus på it-, tele- og energisektoren.
 • bestyrelsesmedlem i Klimafonden Invest A/S samt SEAS-NVE KV-net A/S
 • anses ikke som et uafhængigt bestyrelsesmedlem i forhold til Anbefalinger for God Fondsledelse, punkt 2.4.1, da den pågældende er ansat i SEAS-NVE Holding A/S, som har en
 • administrationsaftale med Klimafonden.

Download skema for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a”.