Projekter

Vores mølle

Klimafonden købte sin første vindmølle i sommeren 2015. Møllen er en Vestas V117, og den 150 meter høje vindmølle forventes at producere 10 millioner kWh om året. Det svarer til forbruget i 2.500 almindelige husstande.

I 2018 leverede møllen 9,8 millioner kWh med en gennemsnitlig oppetid på 99,58%. 2018 var et dårligt vindår med et index på 90. Til sammenligning var produktion i 2017 på 11,8 millioner kWh (index 107).

Årlig produktion siden køb i sommeren 2015

Målsætninger

Det er Klimafondens mål at opføre vedvarende energianlæg med så stor effektivitet som muligt. Vindmøller er som udgangspunkt den mest effektive teknologi.

Klimafonden foretrækker at investere i landbaserede vindmøller i Danmark. Skulle investeringsmulighederne i Danmark blive udtømt, kan Klimafonden også vælge at investere i udenlandske anlæg. Det har fuldt ud den samme klimaeffekt.

Det skal understreges, at fonden ikke deltager i statsudbud af vindmølleparker på havet, da sådanne investeringer alligevel foretages af andre aktører. Det er vigtigt for fonden, at investeringerne har størst mulig additionalitet og udgør en helt reel forskel til fordel for klimaet og miljøet.